II Конкурс за доделу средстава по годишњем програму коришћења средстава буџетског фонда за шуме Републике Србије за 2018. годину    Састанак на високом нивоу координационог механизма за сарадњу у шумарству између Кине и ЦИЕЗ    Јавна набавка сервисирање службених возила са уградњом резервних делова: ЈНМВ број: 404-02-266/2018-10    Конкурс за доделу средстава Буџетског фонда за шуме РС    Међународни Дан шума 21. март 2018. године    Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку услуге штампања ловних карата за ловну 2018/2019. годину    КОНКУРС За доделу средстава по годишњем програму коришћења средстава буџетског фонда за шуме републике Србије за 2017. Годину    Закључци јавне расправе предлога за увођење нових стандарда за шумске саднице    Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

У Београду је 14. маја 2018. године у Палати Србија одржан састанак на високом нивоу земаља 16+1 – Кина и земље централне и источне Европе, у оквиру Координационог механизма за сарадњу у шумарству између Кине и земаља централне и источне Европе, коме је претходио састанак Групе за везу.

Састанак на високом нивоу су отворили министри у Влади Републике Србије, г-дин Бранислав Недимовић и Александар Антић, затим потпредседник Државне администрације за шумарство и пашњаке Кине, г-дин Liu Dongsheng и државни секретар Марјан Подгоршек из Репубике Словеније. Учеснике је поздравио и в.д. директор Управе за шуме, г-дин Саша Стаматовић. Земље учеснице су представљали министри Бугарске и Албаније, државни секретари, помоћници министара и амбасадори Хрватске, Чешке, Летоније, Литваније, Румуније, Црне Горе, Словачке, Мађарске, Пољске и Македоније.

На састанку је усвојена заједничка изјава, у којој се наводи да Кина и земље Централне и Источне Европе приписују велику важност развоју шумарства и деле заједничке интересе и циљеве у имплементацији одрживог газдовања шумама, развијајући мултифункционалне начине коришћења шума, продубљујући научне иновације и развијајући образовање, као и унапређујући индустријску, пословну и трговинску сарадњу у шумарству.

Истовремено, у Клубу посланика у Београду одржан је и научни скуп о сарадњи између земаља 16+1 у областима шумарске науке и едукације, током кога је презентован велики број радова о могућим пољима будуће сарадње. Кинеску делегацију предводио је заменик председника Кинеске шумарске академије наука, професор Xiao Wenfa а присутни су били и декан Шумарског факултета у Београду, директори или представници шумарских научних института из Србије, Бугарске, Словеније, БиХ, Естоније и Литваније.

Другог дана, 15. маја 2018. године, учесницима састанка је организована посета Пољопривредном сајму у Новом Саду, током које су присуствовали отварању 85. Међународног пољопривредног сајма, а од стране представника ЈП „Србијашуме“ и ЈП „Војводинашумеˮ демонстиран је и рад на сечи стабала, уз поштовање свих мера заштите на раду.

Управа за шуме Републике Србије

uprava za sumeУправа за шуме обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на политику шумарства, очување шума, унапређење и коришћење шума и дивљачи, спровођење мера заштите шума и дивљачи, контролу семена и садног материјала у шумарству, инспекцијски надзор у области шумарства и ловства. Унутрашње уређење Управе за шуме подразумева следеће организационе јединице:

  1. Одсек за планирање и одрживи развој у шумарству;
  2. Одсек за шумарску политику и реализацију мера на унапрежењу шумарства;
  3. Одсек за планирање и одрживи развој у ловству;
  4. Одељење шумарске и ловне инспекције.

У Одељењу шумарскe и ловне инспекције образују се следеће уже унутрашње јединице:

  1. Одсек шумарско-ловне инспекције Београд; у подручној јединици широј од подручја управног округа за Мачвански, Колубарски, Подунавски, Браничевски и Поморавски управни округ и подручној јединици за град Београд са седиштем у Београду;
  2. Одсек шумарско-ловне инспекције Ужице у подручној јединици широј од подручја управног округа за Златиборски и Моравички управни округ са седиштем у Ужицу;
  3. Одсек шумарско-ловне инспекције Краљево у подручној јединици широј од подручја управног округа за Шумадијски, Рашки и Расински управни округ са седиштем у Краљеву;
  4. Одсек шумарско-ловне инспекције Ниш у подручној јединици широј од подручја управног округа за Борски, Зајечарски, Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски управни округ са седиштем у Нишу.
Информатор рада Управе за шуме
Прописи

Шумарство

Правилници

Ловство

Пројекти Управе за шуме