grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 04. 02. 2020. године
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Дозволе за обављање неопходних послова у време забране кретања

  1. У случају потребе обављања неопходних послова у време забране кретања, привредна друштва подносе захев за дозволу кретања за запослене у складу са обавештењем објављеном на сајту Министарства привреде, које можете преузети на линку:

    https://privreda.gov.rs/obavestenje-tabela-za-privredne-subjekte/

  2. У случају потребе обављања неопходних послова у сточарству, као и агротехничких мера у воћарству и повртарству, пољопривредни произвођачи подносе захтеве за одобрење кретања на следећи начин: