grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 28. 02. 2019. године
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

ПОЗИВ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у изузетој јавној набавци за одржавање и ажурирање веб сајта