Годишњи састанак запослених у Управи за шуме 2019. године

Дана 26. и 27. децембра 2019. године одржан је годишњи састанак запослених у Управи за шуме у Наставно – научној бази Шумарског факултета на Гочу. На састанку су презентовани извештаји о раду Управе за шуме, резултати сектора, као и приказ предстојећих обавеза.

Извештаје о раду презентовали су начелници републичке и покрајинске шумарске инспекције, као и шефови одсека у Управи за шуме.

Посебну тематску презентацију о газдинским типовима и контроли премера одржао је Радивоје Каурин, а председник Коморе инжењера шумарства, Александар Воркапић, представио је активности Коморе инжењера шумарства и планове за будући рад.

Презентацију у вези новог начина вредновања радне успешности запослених одржала је Татјана Божић.

Другог дана годишњег скупа презентацију је одржао проф. Шумарског факултета у Београду, др Ненад Петровић, о упутствима за газдовање различитим газдинским типовима, као резултат заједничког пројекта са Немачким министарством за храну и пољопривреду, а потом је на терену приказано трајно огледно поље у пребирној шуми, на коме су, у складу са упутствима, обележена стабла будућности​