ОСУНЧАНА ШУМА

Годишњи састанак запослених у Управи за шуме
-ГРЗА, 23. и 24.12.2016. године-

Дана 23. и 24.12.2016. године одржан је годишњи састанак запослених у Управи за шуме у Грзи код Параћина, коме су, поред запослених у Управи за шуме, присуствовали и државни секретар у Министарству пољопривреде и заштите животне средине Богдан Игић, ванредни професор Шумарског факултета у Београду др Бранко Стајић, доцент др Ненад Петровић и асистент мр Драган Борота, колеге из Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство – Сектора за шумарство и покрајински шумарско – ловни инспектори.

У преподневном делу првог дана састанка, в.д. директора Саша Стаматовић презентовао је Концепт унапређења стања шума и шумарства у Србији, у оквиру кога су представљене и најважније активности Управе за шуме у 2016. години и ефекти до сада предузетих мера на реализацији Концепта, пре свега у делу повећања обима планираних радова газдовања шумама за наредне године и у складу са тим измене планских докумената.  Приказани су показатељи који се односе на рад највећих корисника државних шума у овој години. Представљен је и план будућих активности Управе за шуме и очекивани ефекти планираних мера.

Након тога, извештаје о раду и планове за 2017. годину презентовали су:  начелник Одељења републичке шумарске и ловне инспекције Звијездан Нишавић, шеф Одсека за политику шумарства и реализацију мера на унапређењу шумарства Љиљана Совиљ, шеф Одсека за планирање и одрживи развој у шумарству Радивоје Каурин и шеф Одсека за планирање и одрживи развој у ловству, Александар Радосављевић.

У поподневном делу, самостални саветник Предраг Јовић представио је у основим цртама пројекат чија ће реализација отпочети у 2017. години уз средства GEF (Global Environment Facility) под називом Contribution of Sustainable Forest Management to a Low Emission and Resilient Development – Допринос одрживоg газдовањa шумама смањењу емисије и флексибилном развоју.

Затим је Радивоје Кауирин приказао основне резултате пројекта „Програм мера и активности за унапређење стања изданачких шума букве и храста у Републици Србији – I фазаˮ, који реализују ЈП „Србијашуме“ и Универзитет BOKU из Беча.

Доцент на Шумарском факулету у Београду др Ненад Петровић презентовао је досадашње резултате пројекта „Имплементација иновативног планирања газдовања шумама уз поштовање економских, еколошких и социјалних аспеката у Србијиˮ, који финансира Савезно министарство за храну и пољопривреду Немачке (BMEL).

Професор др Бранко Стајић одржао је презентацију пројекта „Програм активности за подршку реализацији пројекта Имплементација иновативног планирања газдовања шумама уз поштовање економских, еколошких и социјалних аспеката у Србијиˮ, који по конкурсу Управе за шуме спроводи Шумарски факултет, као бочни пројекат за  реализацију додатних активности уз предходно наведени пројекат BMEL.

Први дан састанка је завршен презентацијом Драгана Бороте „Подршка развоју националног шумарског програма (NŠP)ˮ, који финансира немачка агенција GIZ-DKTI, а реализују немачка консултатнтска фирма UNIQUE и Шумарски факултет, у координацији са Управом за шуме.

Наредног дана учесницима су на терену презентовани огледи постављени у сврху реализације пројекта унапређења стања изданачких шума букве и храста у Србији и пројекта „Имплементација иновативног планирања газдовања шумама уз поштовање економских, еколошких и социјалних аспеката у Србијиˮ. На огледним површинама су тракама обележена стабла будућности и конкурентска стабла, а на последњој површини су обележена стабла за сечу. Проф. др Ненад Петровић је приказао податке за две огледне површине, а Радивоје Каурин за још четири, након чега је завршен годишњи састанак запослених.