Извештај са FAO радионице у Минску, 19-20. јун 2017. године

АГЕНДА 2030 О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ И ПАРИСКИ СПОРАЗУМ О КЛИМАТСКИМ ПРОМЕНАМА

Организација УН за храну и пољопривреду FAO организовала је 19 - 20. јуна 2017. године Регионалну радионицу за Европу и Централну Азију о имплементацији Агенде 2030 о одрживом развоју и Париског споразума о климатским променама. Радионица је одржана у Минску, Белорусија, у простору Академије наука Белорусије.

Радионици је присуствовало скоро 100 учесника из области пољопривреде, шумарства, водопривреде, сигурности хране, аграрне политике, рада и животне средине из 19 земаља Европе и Централне Азије, а који долазе из области јавне управе, произвођача и пољопривредних организација, невладиних организација, научних и финансијских институција.

Циљ радионице је била помоћ земљама учесницама у имплементацији Агенде 2030 и Париског споразума кроз дефинисање сопствених, националних циљева, полазећи од 17 циљева одрживог развоја (Sustainable Development Goals, скраћено: SDG). FAO је дефинисао тзв. 3 стуба мера и иницијатива у импелементацији SDG, од којих су за два урађене методологије импелементације и праћења индикатора, док је за трећи стуб, који се односи на одрживо управљање природним ресурсима, у току израда методологије и дефинисање индикатора.

Презентоване су потребе и могућности за формирање партнерства и финансијске сарадње између земаља, цивилног друштва, академских институција и међународних финансијских институција, у чему FAO може да пружи техничку помоћ, на захтев земаља, као и у обуци кадрова у циљу оспособљавања за предузимање мера на имплементацији наведених међународних споразума. Нарочито је наглашен значај располагања релевентним статистичким и другим информацијама ради адекватног креирања мера за реализацију одрживих циљева развоја.

Током радионице презентоване су потребе и могућности јачања и повећања доприноса сектора пољопривреде, шумарства, рибарства и сродних сектора националном одрживом развоју у светлу глобално договорених циљева, као и видови сарадње и помоћи које FAO може да пружи земљама учесницама у том смислу.