Радионица: „Имплементација TIMBER и FLEGT регулативе у Шведској“

“Уз подршку ЕНВАП пројекта 28. новембра 2018. године у хотелу IN у Београду организована је радионица под називом “Имплементација TIMBLER и FLEGT регулативе у Шведској”, у циљу упознавања запослених у Управи за шуме са обавезама које проистичу из наведених прописа, а у процесу усаглашавања и имплементације са прописима ЕУ. Радионицу су водили шведски експерти задужени за TIMBER и FLEGT прописе у Шведској, путем видео конференције, а учествовали су представници Управе за шуме задужени за послове шумарске политике, као и начелник и шефови одсека републичке шумарске инспекције.

ЕНВАП пројекат пружа подршку Министарству заштите животне средине у процесу приступања ЕУ у оквиру преговарачког поглавља 27, а Влада Краљевине Шведске кроз донације подржава његову реализацију.

Презентације