Међународни пројекти Управе за шуме Републике Србије

Шуме у рукама жена

PROJECT ID:

TITLE: Шуме у рукама женаForests in women ‘s hands

Acronym: Fem4Forest

Project No.: DTP3-500-1.2 Fem4Forest

Start date: 1.07.2020 End date: 31.12.2022

Project budged: 1.6 million €

Partnership: 14 partners, from 10 countries (7 ERDF, 2 IPA, 1 ENI-UA)

Преузимање

“Implementation of an innovative forest management planning considering economic, ecological and social aspects in Serbia”

“Имплементација иновативног планирања газдовања шумама узимајући у обзир економске, еколошке и социјалне аспекте у Србији”

Институције које реализују пројекат:

 • Савезно министарство за храну и пољопривреду Немачке (BMEL)
 • Министарство пољопривреде и заштите животне средина – Управа за шуме
 • Шумарски факултет Београд
 • Институт за шумарство Београд
 • Институт за низијско шумарство Нови Сад
 • ЈП “Србијашуме”
 • ЈП “Војводинашуме”
 • Манастирске шуме Епархије Шабачке

Период реализације уговора: 2015/17 год.

Уговорена вредност: 500.000 EUR

Contribution of Sustainable Forest Management to a Low Emission and Resilient Development

Допринос одрживог газдовања шумама ниским емисијама и прилагодљивом развоју

Институције које реализују пројекат:

 • Global Environmetal Facility (GEF)
 • Organisation for Food and Agriculture of United Nations (UN FAO)
 • Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије

Период реализације уговора: 2017/20 год.

Уговорена вредност: 3.585.750 USD

Преузимање

Improvement of forest resources for Serbia

Подршка развоју Националног шумарског програма Републике Србије – Унапређење шумских ресурса у Србији

Пројекат реализују:

 • ГИЗ – у оквиру ДКТИ пројекта „Развој одрживог тржишта биомасе у Србији“
 • OUNIQUE forestry and land use GmbH
 • Шумарски факултет Београд

Развој и увођење иновативног планирања газдовања шумама уз поштовање еколошких, економских и социјалних аспеката у Србији

Пројекат реализују:

 • Савезно министарство за храну и пољопривреду Немачке (БМЕЛ)
 • Министрарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • Србијашуме
 • Војводинашуме
 • Шумарски факултет Београд
 • Институт за шумарство Београд
 • Институт за шумарство Нови Сад