Међународни Дан шума 21. март 2018. године    Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку услуге штампања ловних карата за ловну 2018/2019. годину    Закључци јавне расправе предлога за увођење нових стандарда за шумске саднице    КОНКУРС За доделу средстава по годишњем програму коришћења средстава буџетског фонда за шуме републике Србије за 2017. Годину    Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места    Јавне набавка мале вредности: Набавка добара службене одеће број: 404-02-67/2017-10    Конкурс за доделу средстава за пошумљавање, градњу и реконструкцију шумских путева    Јавна набавка мале вредности: Услуга контроле премера шума у поступку доношења планских докумената за газдовање шумама број: 404-02-259/2017-10    Јавна набавка рачунарске опреме број 404-02-290/2017-10    Јавна набавка мале вредности: услуга пријема радова на заштити шума и пошумљавању 404-02-281/2017-10    КОНКУРС за расподелу средстава Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије у ловној 2017/2018. години

Управа за шуме Републике Србије

uprava za sumeУправа за шуме обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на политику шумарства, очување шума, унапређење и коришћење шума и дивљачи, спровођење мера заштите шума и дивљачи, контролу семена и садног материјала у шумарству, инспекцијски надзор у области шумарства и ловства. Унутрашње уређење Управе за шуме подразумева следеће организационе јединице:

  1. Одсек за планирање и одрживи развој у шумарству;
  2. Одсек за шумарску политику и реализацију мера на унапрежењу шумарства;
  3. Одсек за планирање и одрживи развој у ловству;
  4. Одељење шумарске и ловне инспекције.

У Одељењу шумарскe и ловне инспекције образују се следеће уже унутрашње јединице:

  1. Одсек шумарско-ловне инспекције Београд; у подручној јединици широј од подручја управног округа за Мачвански, Колубарски, Подунавски, Браничевски и Поморавски управни округ и подручној јединици за град Београд са седиштем у Београду;
  2. Одсек шумарско-ловне инспекције Ужице у подручној јединици широј од подручја управног округа за Златиборски и Моравички управни округ са седиштем у Ужицу;
  3. Одсек шумарско-ловне инспекције Краљево у подручној јединици широј од подручја управног округа за Шумадијски, Рашки и Расински управни округ са седиштем у Краљеву;
  4. Одсек шумарско-ловне инспекције Ниш у подручној јединици широј од подручја управног округа за Борски, Зајечарски, Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски управни округ са седиштем у Нишу.
Прописи

Шумарство

Правилници

Ловство

Пројекти Управе за шуме