У Београду је 14. маја 2018. године у Палати Србија одржан састанак на високом нивоу земаља 16+1 – Кина и земље централне и источне Европе, у оквиру Координационог механизма за сарадњу у шумарству између Кине и земаља централне и источне Европе, коме је претходио састанак Групе за везу.

Састанак на високом нивоу су отворили министри у Влади Републике Србије, г-дин Бранислав Недимовић и Александар Антић, затим потпредседник Државне администрације за шумарство и пашњаке Кине, г-дин Liu Dongsheng и државни секретар Марјан Подгоршек из Репубике Словеније. Учеснике је поздравио и в.д. директор Управе за шуме, г-дин Саша Стаматовић. Земље учеснице су представљали министри Бугарске и Албаније, државни секретари, помоћници министара и амбасадори Хрватске, Чешке, Летоније, Литваније, Румуније, Црне Горе, Словачке, Мађарске, Пољске и Македоније.

На састанку је усвојена заједничка изјава, у којој се наводи да Кина и земље Централне и Источне Европе приписују велику важност развоју шумарства и деле заједничке интересе и циљеве у имплементацији одрживог газдовања шумама, развијајући мултифункционалне начине коришћења шума, продубљујући научне иновације и развијајући образовање, као и унапређујући индустријску, пословну и трговинску сарадњу у шумарству.

Истовремено, у Клубу посланика у Београду одржан је и научни скуп о сарадњи између земаља 16+1 у областима шумарске науке и едукације, током кога је презентован велики број радова о могућим пољима будуће сарадње. Кинеску делегацију предводио је заменик председника Кинеске шумарске академије наука, професор Xiao Wenfa а присутни су били и декан Шумарског факултета у Београду, директори или представници шумарских научних института из Србије, Бугарске, Словеније, БиХ, Естоније и Литваније.

Другог дана, 15. маја 2018. године, учесницима састанка је организована посета Пољопривредном сајму у Новом Саду, током које су присуствовали отварању 85. Међународног пољопривредног сајма, а од стране представника ЈП „Србијашуме“ и ЈП „Војводинашумеˮ демонстиран је и рад на сечи стабала, уз поштовање свих мера заштите на раду.

Управа за шуме Републике Србије

uprava za sumeУправа за шуме обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на политику шумарства, очување шума, унапређење и коришћење шума и дивљачи, спровођење мера заштите шума и дивљачи, контролу семена и садног материјала у шумарству, инспекцијски надзор у области шумарства и ловства. Унутрашње уређење Управе за шуме подразумева следеће организационе јединице:

  1. Одсек за планирање и одрживи развој у шумарству;
  2. Одсек за шумарску политику и реализацију мера на унапрежењу шумарства;
  3. Одсек за планирање и одрживи развој у ловству;
  4. Одељење шумарске и ловне инспекције.

У Одељењу шумарскe и ловне инспекције образују се следеће уже унутрашње јединице:

  1. Одсек шумарско-ловне инспекције Београд; у подручној јединици широј од подручја управног округа за Мачвански, Колубарски, Подунавски, Браничевски и Поморавски управни округ и подручној јединици за град Београд са седиштем у Београду;
  2. Одсек шумарско-ловне инспекције Ужице у подручној јединици широј од подручја управног округа за Златиборски и Моравички управни округ са седиштем у Ужицу;
  3. Одсек шумарско-ловне инспекције Краљево у подручној јединици широј од подручја управног округа за Шумадијски, Рашки и Расински управни округ са седиштем у Краљеву;
  4. Одсек шумарско-ловне инспекције Ниш у подручној јединици широј од подручја управног округа за Борски, Зајечарски, Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски управни округ са седиштем у Нишу.
Прописи

Шумарство

Правилници

Ловство

Пројекти Управе за шуме