Информације:

Правилник о основи газдовања шумама, извођачком пројекту газдовања шумама, евидентирању извршних радова и шумској хроници са Упутствима
Резултати Националне инвентуре шума

– У оквиру пројекта „Допринос одрживог газдовања шумама ниским емисијама и прилагодљивом развоју“ који је имплементиран у периоду 2018-2023. године и финансиран од стране Глобалног фонда за животну средину (GEF), спроведена је Друга Национална инвентура шума Републике Србије. Организација Уједињених Нација за храну и пољопривреду (FAO), као имплементациона агенција пројекта, доставила је Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за шуме коначне податке о резултатима Друге Националне инвентура шума, који показују да тренутна шумовитост Републике Србије износи 39.01%. Поред повећања површине под шумама евидентирано је и повећање осталих таксационих елемената који укључују запремину и запремински прираст. Поред тога, евидентирано је повећање количине складиштеног угљеника у шумама Републике Србије, тако да она сада износи око 257.000.000 тона.

– На овој страници могу се преузети извештаји о резултатима Друге Националне инвентуре шума на енглеском језику, док ће резултати на српском језику бити објављени у наредном периоду. Приликом коришћења података обавезно је навођење извора.

Annex 1 – Анекс 1 – Преузми

Annex 2 – Анекс 2 – Преузми

Annex 3 – Анекс 3 – Преузми

Annex 4 – Анекс 4 – Преузми

Results – Резултати – Преузми

Detailed results – Детаљни резултати – Преузми

Methodology – Методологија – Преузми

Analysis Methodology – Преузми

Обавештење корисницима јавних средстава
Обавештење корисницима ловишта
Афричка куга код дивљих свиња
 1. МОНИТОРИНГ АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА (АКС)
  1. Инструкције Управе за шуме (PDF)
   1. Инструкција корисницима ловишта на територији Р. Србије 18. октобар 2021. – Преузми
   2. Инструкција о спровођењу пасивног и активног надзора у ловиштима на територији Р. Србије 1. јул 2021. – Преузми
    • (Напомена: у изради су нове инструкције, чије се доношење очекује најкасније до почетка ловне 2024/2025. године)
  2. Интервентни тимови у ловиштима Републике Србије
   1. Састав интервентних тимова за спровођење пасивног и активног надзора и одређених ловних активности – Преузми
    • (Напомена: најкасније до почетка ловне 2024/25 године очекује се ажурирање списка интервентних тимова у свим ловиштима РС)
  3. Контрола и надзор (PDF)
   1. Заједнички инспекцијски надзор – Акт Управе за ветерину – Преузми
   2. Подаци о територијалној надлежности Регионалних кризних центара (РКЦ) и шумарскe и ловнe инспекцијe и именовање координатора интервентних тимова за спровођење пасивног и активног надзора над АКС и одређених ловних активности у ловиштима на територији Републике Србије – Преузми
    • (Напомена: најкасније до почетка ловне 2024/25 године очекује се израда програма и плана обуке и ангажовања именованих лица)
 2. ОБРАСЦИ
  1. Недељни извештаји (Excel)
   1. Недељни извештај корисника ловишта (доставља се РКЦ) – Преузми
   2. Обједињени недељни извештаји корисника ловишта (доставља се НКЦ) – Преузми
  2. Интервентни тимови (Word)
   1. Састав интервентног тима за спровођење пасивног и активног надзора и одређених ловних активности – Преузми
   2. Извештај о здруженој акцији интервентних тимова – Преузми
  3. Изјава ловца ради стицања права на лов (Word)
   1. Изјава ловца ради стицања права на лов у одређеној зони ризика од АКС (умерена, високоризична и заражена (инфицирана) зона) – Преузми
    • (Напомена: у изради су нове инструкције, чије се доношење очекује најкасније до почетка ловне 2024/2025. године)
 3. АФРИЧКА КУГА СВИЊА КОД ДИВЉИХ СВИЊА – АКТИВНОСТИ ОД 2020. ГОДИНЕ
  1. Мониторинг Афричке куге свиња (АКС)
   1. Заједнички инспекцијски надзор над спровођењем мера за спречавање појаве и ширења и сузбијање афричке куге свиња (АКС) у ловиштима на територији Републике Србије
   2. Подаци о територијалној надлежности регионалних кризних центара и шумарскe и ловнe инспекцијe, као о именовању координатора интервентних тимова за спровођење пасивног и активног надзора над АКС, као и одређених ловних активности у ловиштима на територији Р Србије.

    

  2. Образац недељног извештаја корисника ловишта и обрасци обједињених недељних извештаја корисника ловишта за Регионалне кризне центре на територији Републике Србије у 2023. години
   1. Недељни
   2. Србија
   3. Београд
   4. Јагодина
   5. Краљево
   6. Ниш
   7. Нови Сад
   8. Панчево
   9. Пожаревац
   10. Шабац
   11. Сомбор
   12. Суботица
   13. Зајечар
   14. Зрењанин
  3. Интервентни тимови у ловиштима Р. Србије
   1. Интервентни тимови у ловиштима Р. Србије 2023.
Афричка куга свиња код дивљих свиња – активности од 2020. године

Јавни позив за ангажовање лица по основу уговора о обављању привремених и повремених послова

Управа за шуме Републике Србије

Обавештења

Конкурси

Уредба о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење шумарства у 2024. години.

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕМинистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 04.03.2024. годинеАдреса: Омладинских Бригада 11070 Н. БеоградTелефон: 011/311-76-37Факс: 011/260-34-73е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rsПреузимање: -...

Одлука о финансирању градње и реконструкције шумских путева у јесен 2023. године

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕМинистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 09.12.2023. годинеАдреса: Омладинских Бригада 11070 Н. БеоградTелефон: 011/311-76-37Факс: 011/260-34-73е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rsПреузимање: - Одлука -...

Одлука о финансирању програма пошумљавања у јесен 2023. године

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 06.12.2023. године Адреса: Омладинских Бригада 11070 Н. Београд Tелефон: 011/311-76-37 Факс: 011/260-34-73 е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs Преузимање: -...

Одлука о финансирању развојно-истраживачких пројеката у јесен 2023. године

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕМинистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 06.12.2023. годинеАдреса: Омладинских Бригада 11070 Н. БеоградTелефон: 011/311-76-37Факс: 011/260-34-73е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rsПреузимање: -...

Прелиминарни резултати конкурса за градњу и реконструкцију шумских путева у јесен 2023. године

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕМинистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 05.12.2023. годинеАдреса: Омладинских Бригада 11070 Н. БеоградTелефон: 011/311-76-37Факс: 011/260-34-73е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rsПреузимање: -...

Прелиминарни резултати конкурса за пошумљавање у јесен 2023. године

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕМинистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 30.11.2023. годинеАдреса: Омладинских Бригада 11070 Н. БеоградTелефон: 011/311-76-37Факс: 011/260-34-73е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rsПреузимање: -...

Прелиминарни резултати конкурса у јесен 2023. за развојно – истраживачке пројекте

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕМинистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 30.11.2023. годинеАдреса: Омладинских Бригада 11070 Н. БеоградTелефон: 011/311-76-37Факс: 011/260-34-73е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rsПреузимање: -...

Одлука о додели уговора за производњу шумског садног материјала у јесен 2023. године.

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 28.07.2023. године Адреса: Омладинских Бригада 11070 Н. Београд Tелефон: 011/311-76-37 Факс: 011/260-34-73 е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs Преузимање: -...

Конкурс за расподелу средстава за одрживи развој и унапређење ловства за субвенције у области ловства за 2023. годину.

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 28.07.2023. године Адреса: Омладинских Бригада 11070 Н. Београд Tелефон: 011/311-76-37 Факс: 011/260-34-73 е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs Преузимање: -...

Одлука о расписивању конкурса за расподелу средстава за одрживи развој и унапређење ловства за субвенције у области ловства за 2023. годину.

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 28.07.2023. године Адреса: Омладинских Бригада 11070 Н. Београд Tелефон: 011/311-76-37 Факс: 011/260-34-73 е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rsПреузимање: -...

Јавне набавке

Позив за подношење понуда за услуге медијског праћења рада Управе за шуме

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕМинистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 11.07.2024. годинеАдреса: Омладинских Бригада 11070 Н. БеоградTелефон: 011/311-76-37Факс: 011/260-34-73е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rsПреузимање: -...

Позив за подношење понуда за набавку софтвера

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕМинистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 14.06.2024. годинеАдреса: Омладинских Бригада 11070 Н. БеоградTелефон: 011/311-76-37Факс: 011/260-34-73е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rsПреузимање: - Документ...

Позив за подношење понуде за поступак набавке услуге: посредовања у набавци хотелског смештаја на службеном путу у иностранство и карата за авио, аутобуски, железнички и др. облика путничког транспорта

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕМинистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 28.05.2024. годинеАдреса: Омладинских Бригада 11070 Н. БеоградTелефон: 011/311-76-37Факс: 011/260-34-73е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rsПреузимање: -...

Позив за подношење понуда за пружање услуге одржавања и ажурирања веб сајта Управе за шуме

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕМинистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 30.04.2024. годинеАдреса: Омладинских Бригада 11070 Н. БеоградTелефон: 011/311-76-37Факс: 011/260-34-73е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rsПреузимање: -...

Позив за подношење понуде за услуге регистрације службених возила Управе за шуме са спецификацијом

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕМинистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 30.04.2024. годинеАдреса: Омладинских Бригада 11070 Н. БеоградTелефон: 011/311-76-37Факс: 011/260-34-73е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rsПреузимање: -...

Одлука о додели уговора за јавну набавку услуге штампања ловних карата за ловну 2024./2025. годину

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕМинистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 24.04.2024. годинеАдреса: Омладинских Бригада 11070 Н. БеоградTелефон: 011/311-76-37Факс: 011/260-34-73е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rsПреузимање: -...

Позив за подношење понуда за услугу одржавања информационог система Управе за Шуме

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕМинистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 24.04.2024. годинеАдреса: Омладинских Бригада 11070 Н. БеоградTелефон: 011/311-76-37Факс: 011/260-34-73е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rsПреузимање: -...

Конкурсна документација за набавку услуге штампања ловних карата 2024/2025

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕМинистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 11.04.2024. годинеАдреса: Омладинских Бригада 11070 Н. БеоградTелефон: 011/311-76-37Факс: 011/260-34-73е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rsПреузимање: - Документ...

Јавни позив за набавку услуге штампања ловних карата 2024/2025

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕМинистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 11.04.2024. годинеАдреса: Омладинских Бригада 11070 Н. БеоградTелефон: 011/311-76-37Факс: 011/260-34-73е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rsПреузимање: -...

Позив за подношење понуда – набавка апарата за мобилне телефоне

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕМинистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 07.12.2023. годинеАдреса: Омладинских Бригада 11070 Н. БеоградTелефон: 011/311-76-37Факс: 011/260-34-73е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rsПреузимање: -...

Информатор рада Управе за шуме

Информатор рада

Информатор

Финансијски извештаји Управе за шуме

Годишњи извештај о учинку Управе за шуме

Одлуке од финансијском плану

Прописи

Шумарство

Правилници

Ловство

Пројекти Управе за шуме

О нама

uprava za sumeУправа за шуме обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на политику шумарства, очување шума, унапређење и коришћење шума и дивљачи, спровођење мера заштите шума и дивљачи, контролу семена и садног материјала у шумарству, инспекцијски надзор у области шумарства и ловства. Унутрашње уређење Управе за шуме подразумева следеће организационе јединице:

 1. Одсек за планирање и одрживи развој у шумарству;
 2. Одсек за шумарску политику и реализацију мера на унапрежењу шумарства;
 3. Одсек за планирање и одрживи развој у ловству;
 4. Одељење шумарске и ловне инспекције.

У Одељењу шумарскe и ловне инспекције образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Одсек шумарско-ловне инспекције Београд; у подручној јединици широј од подручја управног округа за Мачвански, Колубарски, Подунавски, Браничевски и Поморавски управни округ и подручној јединици за град Београд са седиштем у Београду;
 2. Одсек шумарско-ловне инспекције Ужице у подручној јединици широј од подручја управног округа за Златиборски и Моравички управни округ са седиштем у Ужицу;
 3. Одсек шумарско-ловне инспекције Краљево у подручној јединици широј од подручја управног округа за Шумадијски, Рашки и Расински управни округ са седиштем у Краљеву;
 4. Одсек шумарско-ловне инспекције Ниш у подручној јединици широј од подручја управног округа за Борски, Зајечарски, Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски управни округ са седиштем у Нишу.