grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 07.12.2023. године
Адреса: Омладинских Бригада 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Резултати Националне инвентуре шума Републике Србије

У оквиру пројекта „Допринос одрживог газдовања шумама ниским емисијама и прилагодљивом развоју“ који је имплементиран у периоду 2018-2023. године и финансиран од стране Глобалног фонда за животну средину (GEF), спроведена је Друга Национална инвентура шума Републике Србије. Организација Уједињених Нација за храну и пољопривреду (FAO), као имплементациона агенција пројекта, доставила је Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за шуме коначне податке о резултатима Друге Националне инвентура шума, који показују да тренутна шумовитост Републике Србије износи 39.01%. Поред повећања површине под шумама евидентирано је и повећање осталих таксационих елемената који укључују запремину и запремински прираст. Поред тога, евидентирано је повећање количине складиштеног угљеника у шумама Републике Србије, тако да она сада износи око 257.000.000 тона.

На овој страници могу се преузети извештаји о резултатима Друге Националне инвентуре шума на енглеском језику, док ће резултати на српском језику бити објављени у наредном периоду. Приликом коришћења података обавезно је навођење извора.

Annex 1 – Анекс 1

 Annex 2 – Анекс 2

Annex 3 – Анекс 3

Annex 4 – Анекс 4

Results – Резултати

Methodology – Методологија

Analysis Methodology