Одлука о обустави поступка јавне набавке рачунарске опреме

Република Србија Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за шуме Број: 404-02-117/2016-11 Датум: 13. 05. 2016. године Београд Јавна набавка мале вредности бр. 404-02-117/2016-11 Документација: Одлука о обустави поступка јавне набавке рачунарске...

Jавнa набавкa мале вредности број: 404-02-192/2016-10

Република Србија Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за шуме Број: 404-02-192/2016-10 Датум: 27. 04. 2016. године Београд Јавна набавка мале вредности бр. 404-02-192/2016-10 Документација: БАЗА ПОДАТАКА позив за достављање понуда Конкурсна...