Домаћи пројекти Управе за шуме Републике Србије

„Програм активности за реализацију Годишњег програма усавршавања” Комора инжењера шумарства

 

– Руководилац пројекта: Никола Војиновић

Број уговора: 401-00-445/2023-10 од 18.7.2023. године

Уговорена вредност: 3.451.299,00 динара

Период реализације: 2023. година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преузимање

„Програм активности за подршку промоцији стручне и практичне обуке у сектору шумарства Србије за шумарске техничаре и шумске раднике” Комора инжењера шумарства

 

Руководилац пројекта: Живановић Теодора

Број уговора: 401-00-446/2023-10 од 18.7.2023. године

Уговорена вредност: 2.259.200,00 динара

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преузимање

„Шумарска недеља” Kомора инжењера шумарства Србије

 

– Руководилац пројекта: Милица Казимировић

– Број уговора: 401-00-444/2023-10 од 18.7.2023. године

– Уговорена вредност: 400.000,00 динара

– Период реализације: 2023. година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преузимање

„Истраживање провенијеничне адаптибилности храста китњака различитих европских провенијенција у Србији”

 

Руководилац пројекта: др Владан Поповић

– Број уговора: 401-00-411 /2023-10 од 15.6.2023. године

– Уговорена вредност1.053.000,00 динара

– Период реализације: 2023. година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преузимање

„Израда стручних основа за припрему упустава за премер шума у поступку израде основа газдовања шумама” Институт за низијско шумарство и животну средину Нови Сад

 

– Руководилац пројекта: проф. др Братисла Матовић

– Број уговора: 401-00-471/2023-10 од 14.6.2023. године

– Уговорена вредност: 912.000,00 динара

– Период реализације: 2023. година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преузимање

„Анализа генеколошког потенцијала различитих провенијенција букве у оквиру мреже европских провенијеничних тестова” Шумарски факултет Београд

 

– Руководилац пројекта: проф. др Мирјана Шијачић Николић

– Број уговора: 401-00-704/2023-10 од 13.6.2023. године

– Уговорена вредност: 2.400.000,00 динара

– Период реализације: 2023. година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преузимање

„Шумска педагогија – учимо о шуми” – Шумарска школа Краљево

 

– Руководилац пројекта: проф. др Мирјана Шијачић Николић

– Број уговора: 401-00-704/2023-10 од 13.6.2023. године

– Уговорена вредност: 2.400.000,00 динара

– Период реализације: 2023. година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преузимање

„Оцена техничке опремљености и ефикасности приватних предузећа (извођача радова) на пословима коришћења шума – II фаза и припрема основа за израду правилника о условима за извођаче радова у шумарству” Шумарски факултет Београд

 

Руководилац пројекта: Даниловић Милорад

Број уговора: 401-00-459/2023-10 од 13.6.2023. године

Уговорена вредност: 1.500.000,00 динара

Период реализације: 2023. година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преузимање

„Могућност обнављања шума оштећених ледоломима на подручју ШГ „Тимочке шуме” Бољевац – II фаза” – Шумарски факултет Београд

 

– Руководилац пројекта: Бранко Кањевац

– Број уговора: 401-00-380/2023-10 од 13.6.2023. године

– Уговорена вредност: 1.260.000,00 динара

– Период реализације: 2023. година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преузимање

„Примена QR кодова у шумарству, на примеру арборетума Шумарске школe” Шумарска школа Краљево

 

Руководилац пројекта: Рољевић Драгојла

Број уговора: 401-00-457/2023-10 од 9.6.2023. године

Уговорена вредност: 350.000,00 динара

Период реализације: 2023. година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преузимање

Међународни горански ЕКО камп „Вршачки брег 2023. године” Покрет горана Србије

 

– Руководилац пројекта: Мирослав Михајиловић

– Број уговора: 401-00-436/2023-10 од 9.6.2023. године

– Уговорена вредност: 825.000,00 динара

– Период реализације: 2023. година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преузимање

„Заштита, очување, вишенаменско коришћење и подизање свести и знања о вредностима шума код младих” Покрет горана Србије

 

– Руководилац пројекта: Мирослав Михајиловић

– Број уговора: 401-00-435/2023-10 од 9.6.2023. године

– Уговорена вредност: 1.200.000,00 динара

– Период реализације: 2023. година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преузимање

„Школа за младе едукаторе” Покрет горана Србије

 

– Руководилац пројекта: Предраг Јовић

– Број уговора: 401-00-437/2023-10 од 9.6.2023. године

– Уговорена вредност: 1.200.000,00 динара

– Период реализације: 2023. година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преузимање

„Утицај станишта и времена сакупљања на клијавост семена букве”

 

– Руководилац пројекта: др Владан Поповић

– Број уговора: 401-00-1217/2022-10 од 6.9.2022. године

– Уговорена вредност: 2.048.200,00 динара

– Период реализације: 2022-2023 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преузимање

„Израда и тестирање методологије за контролу основа газдовања шумама у процесу давања сагласности” – Институт за шумарство Београд

 

Руководилац пројекта: др Александар Лучић

Број уговора: 401-00-363/2022-10 од 30.5.2022. године

Уговорена вредност: 2.800.000,00 динара

Период реализације: 2022-2023 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Међународни горански ЕКО камп Вршачки брег 2022 године” Покрет горана Србије

 

– Руководилац пројекта: Мирослав Михајиловић

– Број уговора: 401-00-385/2022-10 од 30.5.2022. године

– Уговорена вредност: 795.000,00 динара

– Период реализације: 2022. година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преузимање

„Заштита, очување, вишенаменско коришћење и подизање свести и знања о вредностима шума код младих” – Покрет горана Србије

 

– Руководилац пројекта: Мирослав Михајиловић

– Број уговора: 401-00-372/2022-10 од 30.5.2022. године

– Уговорена вредност: 1.055.000,00 динара

– Период реализације: 2022. година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преузимање

„Тестирање клонова топола на осетљивост на патогене узрочнике сушења топола”

 

 

– Руководилац пројекта: Проф. др Саша Орловић

– Број уговора: 401-00-364/2022-10 од 31.5.2022. године

– Уговорена вредност: 1.478.000,00 динара

– Период реализације: 2022. година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преузимање

„Најзначајнији проузроковачи болести у плантажама топола са посебним освртом на узрочнике рака коре топола – предлог мера контроле и санације стања (фаза II)” – Институт за шумарство Београд

 

– Руководилац пројекта: др Златан Радуловић

– Број уговора: 401-00-362/2022-10 од 31.5.2022. године

– Уговорена вредност: 1.500.000,00 динара

– Период реализације: 2022. година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преузимање

„Оцена технике опремљености и ефикасности приватних предузећа (извођача радова) на пословима коришћења шума” – Шумарски факултет Београд

 

– Руководилац пројекта: Милорад Даниловић

– Број уговора: 401-00-413/2022-10 од 30.5.2022. године

– Уговорена вредност: 1.500.000,00 динара

– Период реализације: 2022. година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преузимање

„Могућности обнављања шума оштећених ледоломима на подручју ШГ „Тимочке шуме” Бољевац” Шумарски факултет

 

– Руководилац пројекта: Бранко Кањевац

– Број уговора: 401-00-373/2022-10 од 30.5.2022. године

– Уговорена вредност: 836.000,00 динара

– Период реализације: 2022. година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преузимање

„Програм активности за реализацију Годишњег програма усавршавања” Комора инжењера шумарства

 

 

– Руководилац пројекта: Милица Вукадиновић

– Број уговора: 401-00-410/2022-10 од 30.5.2022. године

– Уговорена вредност: 2.300.000,00 динара

– Период реализације: 2022. година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преузимање

Семинар из планирања газдовања шумама Комора инжењера шумарства Србије

 

 

– Руководилац пројекта: Ђорђе Филиповић

– Број уговора: 401-00-409/2022-10 од 30.5.2022. године

– Уговорена вредност: 1.000.000,00 динара

– Период реализације: 2022. година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преузимање

„Програм активности за подршку промоцији стручне и практичне обуке у сектору шумарства Србије за шумарске техничаре и шумске раднике” – Комора инжењера шумарства

 

 

– Руководилац пројекта: Ђође Филиповић

– Број уговора: 401-00-2073/2021-10 од 2.12.2021. године

– Уговорена вредност: 1.986.600,00 динара

– Период реализације: 2021-2022. година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преузимање

„Програм активности за подршку промоцији стручне и практичне обуке након завршеног образовања у сектору шумарства Србије на подручју централне Србије” Комора инжењера шумарства

 

– Руководилац пројекта: Ђорђе Филиповић

– Број уговора: 401-00-378/2021-10 од 28.6.2021. године

– Уговорена вредност: 800.000,00 динара

– Период реализације:2021- 2022. година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преузимање

„Предлог критеријума и индикатора расподеле дрвета из државних шума у Републици Србији“

 

-Руководилац пројекта: Здравко Поповић

-Број уговора: 401-00-1714/2019-10 од 28.10.2019 године

-Уговорена вредност: 2.852.412,00 РСД

-Период реализације: 2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Прогнозирање опасности и рана детекција пожара на подручју Републике Србије“

– Руководилац пројекта: Слободан Милановић

– Број уговора: 401-00-1713/2019-10 од 21.10.2019 године

– Уговорена вредност: 2,206,560.00 РСД

– Период реализације: 2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Дефинисање граничних вредности динамичког модула деформације на шумским путевима“

– Руководилац пројекта: Милорад Даниловић

Број уговора: 401-00-720/2020-10 од 04.08.2020 године

Уговорена вредност: 3,000,000.00 РСД

Период реализације: 2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Најзначајнији проузроковачи болети у плантажама топола са посебним освртом на узрочнике рака коре тополе – предлог мера контроле и санација стања“

Руководилац пројекта: Златан Радуловић

Број уговора: 401-00-1352/2020-10 од 04.08.2020 године

Уговорена вредност: 2.986.500,00 РСД

Период реализације: 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

„Катастар шумских путева као део информационог система за шуме и шумарство Републике Србије“

Руководилац пројекта: Милорад Даниловић

Број уговора: 401-00-408/2021-10 од 28.06.2021 године

Уговорена вредност: 728.000,00 РСД

Период реализације: 2021

 

 

 

 

 

 

 

„Тестирање клонова топола на осетљивост на патогене узрочнике сушења топола“

Руководилац пројекта: Саша Орловић

Број уговора: 401-00-390/2021-10 од 01.05.2021 године

Уговорена вредност: 1.170.000,00 РСД

Период реализације: 2021-2022

 

 

 

 

 

 

„Програм активности за подршку промоције стручне и практичне обуке у сектору шумарства Србије за шумарске техничаре и шумске раднике“

Руководилац пројекта: Теодора Цветковић

Број уговора: 401-00-1127/2021-10 од 22.06.2021. године

Уговорена вредност: 1.100.000,00 РСД

Период реализације: 2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

„Програм активности за подршку промоције стручне и практичне обуке након завршног образовања у сектору шумарства Србије на подручју југа Србије“

Руководилац пројекта: Драган Дубљанин

Број уговора: 401-00-890/2020-10 од 05.08.2020 године

Уговорена вредност: 2.400.000,00 РСД

Период реализације: 2020-2021

 

 

 

 

 

„Промоција шумарства кроз реализацију акција и активности Покрета горана Србије у години јубилеја“

Руководилац пројекта: Михајиловић Мирослав

Број уговора: 401-00-2072/2021-10 од 2.12. 2021. године

Уговорена вредност: 451.220 РСД

Период реализације: 2021. година

 

 

 

 

„Заштита, очување, вишенаменско коришћење и подизање свести и знања о вредностима шума код младих „

Руководилац пројекта: Михајиловић Мирослав

Број уговора: 401-00-351/2021-10 од 22.6. 2021. године

Уговорена вредност: 996.410 РСД

Период реализације: 2021. година

 

 

 

„Потенцијали биолошког контејнера у производњи садног материјала за пошумљавањеˮ

Руководилац пројекта: Проф. др Драгица Вилотић

Број уговора: 401-00-1400/2020-10 од 4.8.2020 године

Уговорена вредност: 1.380.500 РСД

Период реализације: 2020 – 2021. година

 

 

Дефинисање ефеката прилагођене технике гајења шума за биолошку контролу ширења инвазивних неофита пајасена и багрема и ревитализацију угрожених природних шумских заједница на подручју НП „Фрушка гора“

Руководилац пројекта: проф др Мартин Бобинац

Број уговора: 401-00-891/2020-10 од 04.08.2020. године

Уговорена вредност: 1.000.000 РСД

Период реализације: 2020-2021. године

 

Извештај о стању шумских генетичких ресурса за потребе израде Другог извештаја о стању шумских генетичких ресурса УН организације за храну и пољопривреду (FAO)

Руководилац пројекта: проф др Мирјана Шијачић-Николић
Број уговора: 401-00-1701/2019-10 од 21.10.2019. године
Уговорена вредност: 1.633.500 динара
Период реализације: новембар 2019 – мај 2020. године

 

Преузимање

Преузимање

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преузимање

Преузимање

 

 

 

 

 

 

 

Преузимање

Преузимање

Преузимање

Преузимање

 

 

 

 

Преузимање

 

 

 

Преузимање

Преузимање

Преузимање

„Предлог критеријума и индикатора расподеле дрвета из државних шума у Републици Србији“

 

-Руководилац пројекта: Здравко Поповић

-Број уговора: 401-00-1714/2019-10 од 28.10.2019 године

-Уговорена вредност: 2.852.412,00 РСД

-Период реализације: 2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Прогнозирање опасности и рана детекција пожара на подручју Републике Србије“

– Руководилац пројекта: Слободан Милановић

– Број уговора: 401-00-1713/2019-10 од 21.10.2019 године

– Уговорена вредност: 2,206,560.00 РСД

– Период реализације: 2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Дефинисање граничних вредности динамичког модула деформације на шумским путевима“

– Руководилац пројекта: Милорад Даниловић

Број уговора: 401-00-720/2020-10 од 04.08.2020 године

Уговорена вредност: 3,000,000.00 РСД

Период реализације: 2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Најзначајнији проузроковачи болети у плантажама топола са посебним освртом на узрочнике рака коре тополе – предлог мера контроле и санација стања“

Руководилац пројекта: Златан Радуловић

Број уговора: 401-00-1352/2020-10 од 04.08.2020 године

Уговорена вредност: 2.986.500,00 РСД

Период реализације: 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

„Катастар шумских путева као део информационог система за шуме и шумарство Републике Србије“

Руководилац пројекта: Милорад Даниловић

Број уговора: 401-00-408/2021-10 од 28.06.2021 године

Уговорена вредност: 728.000,00 РСД

Период реализације: 2021

 

 

 

 

 

 

 

„Тестирање клонова топола на осетљивост на патогене узрочнике сушења топола“

Руководилац пројекта: Саша Орловић

Број уговора: 401-00-390/2021-10 од 01.05.2021 године

Уговорена вредност: 1.170.000,00 РСД

Период реализације: 2021-2022

 

 

 

 

 

 

„Програм активности за подршку промоције стручне и практичне обуке у сектору шумарства Србије за шумарске техничаре и шумске раднике“

Руководилац пројекта: Теодора Цветковић

Број уговора: 401-00-1127/2021-10 од 22.06.2021. године

Уговорена вредност: 1.100.000,00 РСД

Период реализације: 2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

„Програм активности за подршку промоције стручне и практичне обуке након завршног образовања у сектору шумарства Србије на подручју југа Србије“

Руководилац пројекта: Драган Дубљанин

Број уговора: 401-00-890/2020-10 од 05.08.2020 године

Уговорена вредност: 2.400.000,00 РСД

Период реализације: 2020-2021

 

 

 

 

 

„Промоција шумарства кроз реализацију акција и активности Покрета горана Србије у години јубилеја“

Руководилац пројекта: Михајиловић Мирослав

Број уговора: 401-00-2072/2021-10 од 2.12. 2021. године

Уговорена вредност: 451.220 РСД

Период реализације: 2021. година

 

 

 

 

„Заштита, очување, вишенаменско коришћење и подизање свести и знања о вредностима шума код младих „

Руководилац пројекта: Михајиловић Мирослав

Број уговора: 401-00-351/2021-10 од 22.6. 2021. године

Уговорена вредност: 996.410 РСД

Период реализације: 2021. година

 

 

 

„Потенцијали биолошког контејнера у производњи садног материјала за пошумљавањеˮ

Руководилац пројекта: Проф. др Драгица Вилотић

Број уговора: 401-00-1400/2020-10 од 4.8.2020 године

Уговорена вредност: 1.380.500 РСД

Период реализације: 2020 – 2021. година

 

 

Дефинисање ефеката прилагођене технике гајења шума за биолошку контролу ширења инвазивних неофита пајасена и багрема и ревитализацију угрожених природних шумских заједница на подручју НП „Фрушка гора“

Руководилац пројекта: проф др Мартин Бобинац

Број уговора: 401-00-891/2020-10 од 04.08.2020. године

Уговорена вредност: 1.000.000 РСД

Период реализације: 2020-2021. године

 

Извештај о стању шумских генетичких ресурса за потребе израде Другог извештаја о стању шумских генетичких ресурса УН организације за храну и пољопривреду (FAO)

Руководилац пројекта: проф др Мирјана Шијачић-Николић
Број уговора: 401-00-1701/2019-10 од 21.10.2019. године
Уговорена вредност: 1.633.500 динара
Период реализације: новембар 2019 – мај 2020. године

 

Преузимање

Преузимање

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преузимање

Преузимање

 

 

 

 

 

 

 

Преузимање

Преузимање

Преузимање

Преузимање

 

 

 

 

Преузимање

 

 

 

Преузимање

Преузимање

Преузимање

Програм и активности за реализацију подршке пројекту промоције стручне и практичне обуке након завршеног образовања у шумарском сектору Србије

Уговор бр.: 401-00-1139/2018-10 од 16.07.2018. године
Уговорена вредност: 1.510.000,00 динара
Година реализације: 2018.

 

Преузимање

Заштита, очување, вишенаменско коришћење и подизање свести и знања о вредностима шума код младих

Уговор бр.: 401-00-410/2019-10 од 23. маја 2019. године
Уговорена вредност: 1.200.000,00 динара
Година реализације: 2019.

 

Израда и дистрибуција Упутства за правилну садњу шумских садница

Уговор бр.: 401-00-408/2019-10 од 23. маја 2019. године
Уговорена вредност: 143.000,00 динара
Година реализације: 2019.

 

Ревизија региона провенијенције букве у Србији

Руководилац пројекта:  проф.др Владан Иветић
Уговорена вредност: 1.219.350,00 динара
Година реализације: 2019.

 

Дефинисање економски одрживих и еколошких прихватљивих система рада и метода израде дрвних сортимената у различитим условима рада (пилот пројекат)

Уговор бр.: 401-00-1179/2018-10 од 16.07.2018. године
Руководилац пројектапроф.др Милорад Даниловић
Уговорена вредност1.100.000,00 дин

 

Дефинисање методологије за утврђивање граничних вредности динамичког модула деформације на шумским путевима

Уговор бр.: 401-00-1702/2019-10 од 21. октобра 2019. године
Руководилац пројектапроф.др Милорад Даниловић
Уговорена вредност: 820.000,00 дин

 

Производно диференцирање станишта букве на бази моделовања висинског раста стабала (израда станишних индекса): Пилот подручје ГЈ „Источна Борања”.

(Уговор бр.: 401-00-1176/2018-10 од 16.07.2018)
Руководилац пројекта:  др Бранко Стајић
Уговорена вредност: 1,947,000.00

 

Прогнозирање опасности и рана детекција пожара на подручју Источне Србије – подршка изради планова газдовања шумама

Назив пројекта и руководилац пројекта: „Прогнозирање опасности и рана детекција пожара на подручју Источне Србије – подршка изради планова газдовања шумама“ Шумарски факултет Београд, руководилац проф. др Слободан Милановић
Број уговора:
401-00-1178/1/2018-10 од 16.07.2018.
Период реализације:
8 месеци (2018/2019.)
Уговорена вредност:
1.884.194,00 дин

Дефинисање таксономског статуса букве у Србији – II фаза

Назив пројекта и руководилац пројекта: „Дефинисање таксономског статуса букве у Србији – II фаза“ Шумарски факултет Београд, руководилац проф. др Мирјана Шијачић Николић
Број уговора: 401-00-781/2018-10 од 22.05.2017. год.
Период реализације: 12 месеци (2017/2018.)
Уговорена вредност: 1.300.000,00 дин

Преузимање

Унапређење система за заштиту шума од пожара у Републици Србији

Назив пројекта и руководилац пројекта: Шумарски факултет Београд, руководилац др Слободан Милановић
Број уговора: 401-00-782/2017-10 од 10.05.2017. год.
Период реализације: 2017. година
Уговорена вредност: 1.665.000,00 дин

Преузимање

Удружење власника шума „Крилаш“

Назив пројекта и руководилац пројекта: „Предности удруживања власника
приватних шума“, Удружење власника шума „Крилаш“
Број уговора: 01-00-00844/2017-10 од 03.04.2017.
Период реализације: 2017. година
Уговорена вредност: 167.431,00 дин

Покрет Горана Србије

Назив пројекта и руководилац пројекта: „Заштита, очување, вишенаменско коришћење и подизање свести и знања о вредностима шума код младих”, Мирослав Михаjиловић
Број уговора: 401-00-749/1/2017-10
Период реализације: 2017. година
Уговорена вредност: 1.000.000,00 дин

Шумарски факултет Београд

Назив пројекта и руководилац пројекта: „Програм активности за подршку реализацији пројекта Имплементација иновативног планирања газдовања шумама уз поштовање економских, еколошких и социјалних аспеката у Србији“ – проф.др Бранко Стајић
Период реализације: 2016/2017. година
Уговорена вредност: 8.026.238,20 дин

Институт за шумарство Београд

Назив пројекта и руководилац пројекта: „Унапређење прикупљања, обраде и складиштења података за рад на пословима од јавног интереса из области дијагностике штетних организама и заштите здравља шумског биља на територији Републике Србије“ – Александар Лучић, Мара Табаковић-Тошић
Број уговора: 401-00-776/2017-10 од 10.5.2017.
Период реализације: 2017. година
Уговорена вредност: 4.728.500,00 дин

Институт за шумарство Београд

Назив пројекта и руководилац пројекта: „Издвајање и селекција плус стабала горског јавора (Acer pseudoplatanus L.) као основа за подизање семенске плантаже”, Владан Поповић
Број уговора: 401-00-775/2017-10 од 10.5.2017.
Период реализације: 2017. год.
Уговорена вредност: 1.035.000,00 дин.

Преузимање

Шумарски факултет Београд

Назив пројекта и руководилац пројекта: Улога шумских екосистема у превенцији бујичних поплава“; Ратко Ристић
Брoj уговора: 401-00-1459/2015-10
Период реализације уговора: 2015/16 год.
Уговорена вредност динара: 1.400.000

Шумарски факултет Београд

Назив пројекта и руководилац пројекта: „Избор метода и система рада при коришћењу случајних приноса насталих као последица сушења шума“; Милорад Даниловић
Брoj уговора: 401-00-2376/2015-10
Период реализације уговора: 2015/16 год.
Уговорена вредност динара: 1.840.000

Шумарски факултет Београд

Назив пројекта и руководилац пројекта: „Истраживања социо-економских аспеката ризика услед климатских промена у шумским подручјима“; Миодраг Златић
Брoj уговора: 401-00-1457/2015-10
Период реализације уговора: 2015/16 год.
Уговорена вредност динара: 850.000

Шумарски факултет Београд

Назив пројекта и руководилац пројекта: „Процена квалитета шумских садница у Србији и предлог за доношење новог стандарда“; Владан Иветић
Брoj уговора: 401-00-1458/2015-10
Период реализације уговора: 2015/16 год.
Уговорена вредност динара: 2.160.000

Шумарски факултет Београд

Назив пројекта и руководилац пројекта: „Национални програм конзервације и усмереног коришћења шумских генетичких ресурса“; Мирјана Шијачић – Николић
Брoj уговора: 401-00-1461/2015-10
Период реализације уговора: 2015/16 год.
Уговорена вредност динара: 900.000

Институт за шумарство Београд

Назив пројекта и руководилац пројекта: „Национални програм конзервације и усмереног коришћења шумских генетичких ресурса“; Мирјана Шијачић – Николић Брoj уговора: 401-00-1461/2015-10 Период реализације уговора: 2015/16 год. Уговорена вредност динара: 450.000

Преузимање

Институт за низијско шумарство-Нови Сад

Назив пројекта и руководилац пројекта: „Национални програм конзервације и усмереног коришћења шумских генетичких ресурса“; Мирјана Шијачић – Николић Брoj уговора: 401-00-1461/2015-10 Период реализације уговора: 2015/16 год. Уговорена вредност динара: 550.000

Преузимање

Шумарски факултет Београд

Назив пројекта и руководилац пројекта: „Дефинисање мера за биолошку контролу ширења пајасена и ревитализацију угрожених састојина на подручју НП „Фрушка гора“; Мартин Бобинац Брoj уговора: 401-00-1483/2015-10 Период реализације уговора: 2015/16 год. Уговорена вредност динара: 751.000

Обавештење о признавању техничког решења „Нови технолошки поступак у гајењу шума за биолошку контролу ширења пајасена (Ailanthus altissima /Mill./Swingle)“ у категорију: Ново техничко решење (метода) примењено на националном нивоу (М82).

Институт за низијско шумарство и животну средину Нови Сад

Назив пројекта и руководилац пројекта: „Дефинисање мера за биолошку контролу ширења пајасена и ревитализацију угрожених састојина на подручју НП „Фрушка гора“; Мартин Бобинац Брoj уговора: 401-00-1483/2015-10 Период реализације уговора: 2015/16 год. Уговорена вредност динара: 149.000

Институт за шумарство Београд

Назив пројекта и руководилац пројекта: „Оснивање клонске семенске плантаже дивље трешње (Prunus avium)“; Владан Поповић Брoj уговора: 401-00-1479/2015-10 Период реализације уговора: 2015/16 год. Уговорена вредност динара: 3.800.000

Институт за шумарство Београд

Назив пројекта и руководилац пројекта: „Ефекти пошумљавања на смањењу ризика од ерозије и бујичних поплава“; Соња Брауновић Брoj уговора: 401-00-1475/2015-10 Период реализације уговора: 2015/16 год. Уговорена вредност динара: 1.230.000

Институт за низијско шумарство и животну средину Нови Сад

Назив пројекта и руководилац пројекта: „Мултидисциплинарна истраживања процеса сушења шума“; Братислав Матовић Брoj уговора: 401-00-1460/2015-10 Период реализације уговора: 2015/16 год. Уговорена вредност динара: 2.400.000

Шумарски факултет Београд

Назив пројекта и руководилац пројекта: „Праћење експанзије алергених инсеката и едукација у циљу заштите здравља људи и животиња“; Милка Главендекић Брoj уговора: 401-00-1460/2015-10 Период реализације уговора: 2015/16 год. Уговорена вредност динара: 444.000

Институт за шумарство Београд

Назив пројекта и руководилац пројекта: „Успостављање система прикупљања и складиштења информација о појави природних непогода и санација површина по врстама природних непогода“; Михаило Раткнић Брoj уговора: 401-00-3939/2015-10 Период реализације уговора: 2015/16 год. Уговорена вредност динара: 892.500

Преузимање

Институт за шумарство Београд

Назив пројекта и руководилац пројекта: Студија о оснивања брзорастућих енергетских засада у брдско-планинском подручју Србије за дефинисано пилот подручје (Шумадијско подручје)“; Михаило Раткнић Брoj уговора: 401-00-1481/2015-10 Период реализације уговора: 2015/16 год. Уговорена вредност динара: 3.000.000

Шумарски факултет Београд

Назив пројекта и руководилац пројекта: „Истраживање начина и могућности обнављања шума храста китњака у Србији“; Милун Крстић Брoj уговора: 401-00-437/2014-10 Период реализације уговора: 2015/16 год. Уговорена вредност динара: 6.605.000

Шумарски факултет Београд

Назив пројекта и руководилац пројекта: Програм активности за подршку реализацији пројекта „Имплементација иновативног планирања газдовања шумама уз поштовање економских, еколошких и социјалних аспеката у Србији“; Бранко Стајић Брoj уговора: 401-00-1877/2016-10 Период реализације уговора: 2015/16 год. Уговорена вредност динара: 4.996.530 Напомена: Износ за 2016; за 2017. ће се утврдити анексом уговора

Преузимање

ЈП „Србијашуме“ Београд

Назив пројекта и руководилац пројекта: Расадник Пожега – изградња растилишта, набавка система за заливање и инсталација система за заливање Брoj уговора: 401-00-1611/2016-10 Период реализације уговора: 2015/16 год. Уговорена вредност динара: 8.000.000

Шумарски факултет Београд

Назив пројекта и руководилац пројекта:  „Организација и активности саветодавне службе у Србији: програм мера за унапређење стручно – саветодавних послова у шумама сопственика – физичких лица“; Драган Нонић Брoj уговора: 401-00-3923/2015-10 Период реализације уговора: 2015/16 год. Уговорена вредност динара: 1.480.000

ЈП „Србијашуме“ Београд

Назив пројекта и руководилац пројекта: „Програм мера и активности за унапређење стања изданачких шума букве и храста у Реублици Србији – I фаза“; Божидар Милановић Брoj уговора: 401-00-3938/2015-10 Период реализације уговора: 2015/16 год. Уговорена вредност динара: 3.300.000

Висока техничка школа струковних студија Пожаревац

Назив пројекта и руководилац пројекта: „Дефинисање степена угрожености шума са предлогом система заштите шума од пожара на подручју Србије“; Горан Ђорђевић Брoj уговора: 401-00-3946/2015-10 Период реализације уговора: 2015/16 год. Уговорена вредност динара: 1.949.850

Институт за шумарство Београд

Назив пројекта и руководилац пројекта: „Значај и предности употребе генетски квалитетног семена“; Владан Поповић Брoj уговора: 401-00-1829/2016-10 Период реализације уговора: 2016 год. Уговорена вредност динара: 390.000

Институт за шумарство Београд

Назив пројекта и руководилац пројекта: „Утврђивање региона провенијенције и унапређење производње репроматеријала сладуна (Quercus frainetto Ten.) у Србији; Владан Поповић Брoj уговора: 401-00-1827/2016-10 Период реализације уговора: 2016/17 год. Уговорена вредност динара: 855.000

Шумарски факултет Београд

Назив пројекта и руководилац пројекта: „Дефинисање таксономског статуса букве у Србији“; Мирјана Шијачић Николић Брoj уговора: 401-00-1846/2016-10 Период реализације уговора: 2016/17 год. Уговорена вредност динара: 1.200.000 Напомена: Износ за 2016; за 2017. ће се утврдити анексом уговора

Преузимање

ЈП „Србијашуме“

Назив пројекта и руководилац пројекта: Технолошко опремање експериментално производног расадника-набавка засене; Славиша Радосављевић Брoj уговора: 401-00-1847/2016-10 Период реализације уговора: 2016 год. Уговорена вредност динара: 299.952

ЈП „Србијашуме“

Назив пројекта и руководилац пројекта: „Унапређење начина евиденције, праћења и контроле производње дрвних сортимената у ЈП Србијашуме“ -III фаза реализације пројекта“ – набавка теренских рачунара и теренски штампача“; Зоран Даворија Брoj уговора: 401-00-1848/2016-10 Период реализације уговора: 2016 год. Уговорена вредност динара: 3.200.000