Контакт

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Лице за заштиту података о личности –  Андреа Ђукин Бабић
Телефон: 011/311-75-66

е-пошта: andrea.djukin@minpolj.gov.rs

12 + 2 =