Ловство

Буџетски фонд за развој ловства Републике Србије основан је на основу члана 78. Закона о дивљачи и ловству (“Сл.гласник РС” бр.18/10). Буџетски фонд за развој ловства Републике Србије финансира се из прихода остварених од накнаде за ловостајем заштићених врста дивљачи и накнаде за ловну карту.