Данас се обележава Дан шума

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 21. 03. 2017. године Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд Tелефон: 011/311-76-37 Факс: 011/260-34-73 е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs Широм планете...

Јавна набавка сервисирање аутомобила број: 404-02-150/2017-10

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 16. 03. 2017. године Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд Tелефон: 011/311-76-37 Факс: 011/260-34-73 е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs Преузимање:...

КОНКУРС за доделу средстава Буџетског фонда за шуме за 2017.

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 06. 03. 2017. године КОНКУРС за доделу средстава Буџетског фонда за шуме за 2017 Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд Tелефон: 011/311-76-37 Факс:...

Јавна расправа основе газдовања шумама за газдинску јединицу Полој

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 01. 03. 2017. године Јавна расправа основе газдовања шумама за газдинску јединицу Полој 11070 Н. Београд Tелефон: 011/311-76-37 Факс: 011/260-34-73 е-пошта:...

Јавна расправа основе газдовања шумама за газдинску јединицу Гвоздењак – Лице

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 01. 03. 2017. године Јавна расправа основе газдовања шумама за газдинску јединицу Гвоздењак – Лице 11070 Н. Београд Tелефон: 011/311-76-37 Факс:...