Одлука о додели уговора 404-02-93/12016-10

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Управа за шуме Омладинских Бригада 1, Нови Београд Број: 40 4-02-93/12016-10 Датум: 15.03.2016. године Б е о г р а д Јавна набавка бр. 404-02-93/12016-10 (интерни број: 1.2.3.) Документација: Одлука...

Позив за достављање понуде за јавну набавку услуге припреме података за израду аката о преносу права коришћења државних шума

Република Србија Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде УПРАВА ЗА ШУМЕ Број: 404-02-91/2016-10 15.03.2016. године Б е о г р а д Јавна набавка мале вредности бр. ЈН 404-02-91/2016-10 (интерни број: 1.2.6.) Документација: Poziv za dostavljnje ponuda-PODACI...