Јавна расправа основе газдовања шумама за газдинску јединицу „Биклав“

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 20. 02. 2017. године Јавна расправа основе газдовања шумама за газдинску јединицу “Биклав”-3809 ЈП НП Фрушка гора Омладинских Бригада 1 11070 Н....

Јавна расправа основе газдовања шумама за газдинску јединицу „Шарган“

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 20. 02. 2017. године Јавна расправа основе газдовања шумама за газдинску јединицу “Шарган” Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд Tелефон:...

Јавна набавка услуге штампања ловних карата за ловну 2017/2018. годину

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 20. 02. 2017. године Број јавне набавке: JNMV 404-02-88//2017-10 11070 Н. Београд Tелефон: 011/311-76-37 Факс: 011/260-34-73 е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs...

Јавна расправа основе газдовања шумама за газдинску јединицу „Врдник Моринтово“

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 20. 02. 2017. године Јавна расправа основе газдовања шумама за газдинску јединицу “Врдник Моринтово” 11070 Н. Београд Tелефон: 011/311-76-37 Факс:...

Јавна расправа основе газдовања шумама за газдинску јединицу „Беочин-Манастир – Катанске ливаде – Осовље“

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 20. 02. 2017. године Јавна расправа основе газдовања шумама за газдинску јединицу “Беочин-Манастир – Катанске ливаде – Осовље” 11070 Н....