grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 28.05.2024. године
Адреса: Омладинских Бригада 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Позив за подношење понуде за поступак набавке услуге: посредовања у набавци хотелског смештаја на службеном путу у иностранство и карата за авио, аутобуски, железнички и др. облика путничког транспорта

Преузимање:

Документ