grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 13.06.2024. године

Адреса: Омладинских Бригада 11070 Н. Београд

Tелефон: 011/311-76-37

Факс: 011/260-34-73

е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Обавештење уплатиоцима Накнада за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи и Накнада за ловну карту

Обавештење корисницима ловишта на територији Републике Србије

Документ