Јавна набaвка рачунарске опреме ЈНМВ: 404-02-381/2018-10

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 21. 09. 2018. године Број: 404-02-381/2018-10 Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд Tелефон: 011/311-76-37 Факс: 011/260-34-73 е-пошта:...

Основа газдовања шумама за: ГЈ „Стара планина I -Прелесје” – ШГ,,Пирот”, Пирот; ГЈ,,Степин луг”-ШГ,,Београд”, Београд.

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 13. 09. 2018. године Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд Tелефон: 011/311-76-37 Факс: 011/260-34-73 е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs Преузимање:...

Основа газдовања шумама за: ГЈ „Барбушина” – ШГ,,Јужни Кучај”, Деспотовац; ГЈ,,Батотске планине”-ШГ,,Расина”, Крушевац; ГЈ,,Пролом”-ШГ,,Топлица”, Куршумлија ; ГЈ,,Слепи Јелак”- ШГ,,Топлица”, Куршумлија

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 13. 09. 2018. године Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд Tелефон: 011/311-76-37 Факс: 011/260-34-73 е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs Преузимање:...