Основе газдовања шумама за: ГЈ „Тумба-Ракитска гора” ШГ Пирот

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 25. 07. 2017. године Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд Tелефон: 011/311-76-37 Факс: 011/260-34-73 е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs Преузимање:...

Основе газдовања шумама за: ГЈ „Видојевица” ШГ Топлица, ГЈ „Ргајске планине” ШГ Топлица, ГЈ „Студеница – Пулимир” ШГ Столови, ГЈ ,,Босањеˮ ШГ Пријепоље

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 17. 07. 2017. године Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд Tелефон: 011/311-76-37 Факс: 011/260-34-73 е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs Преузимање:...