Извештај о додели средстава бр. 33 и 53

Република Србија Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за шуме Број: 33 и 53 Датум: 26. 07. 2016. године Београд Документација: Извештај о додели средстава по Конкурсу Сл. гласник РС бр. 33 од 1. 4. 2016. Извештај о додели средстава по Конкурсу...

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности – рачунарске опреме број: 404-02-256/2016-10

Република Србија Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за шуме Број: 404-02-256/2016-10 Датум: 20. 04. 2016. године Београд Јавна набавка мале вредности бр. 404-02-256/2016-10 Документација: Одлука о додели...

Обавештење о поступку добијања ловне карте и захтев за преузимање ловне карте

Република Србија Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде УПРАВА ЗА ШУМЕ Датум: 20. 07. 2016. године 11070 Н. Београд T: 011/301-53-21; 311-76-37 F: 011/260-34-73 е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs Документација: Обавештење о поступку добијања ловне карте...

Обавештење о закљученом уговору за осигурање возила

Република Србија Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за шуме Уговор број: 401-02-2349/2016-10 Датум: 11. 07. 2016. године Београд Поштовани, Управа за заједничке послове спровела је отворени поступак централизоване јавне набвке 4/2016 чији је...

Поднет захтев за заштиту права у јавној набавци мале вредности 404-02-256/2016-10

Република Србија Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за шуме Број: 404-02-256/2016-10 Датум: 12. 07. 2016. године Београд Јавна набавка мале вредности бр. 404-02-256/2016-10 Документација: Обавештење о поднетом захтеву за заштиту...