Основа газдовања шумама за: ГЈ „Мелиоративно заштитне шуме Рача” – ЈП,,НП Тара”, Бајина Башта

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕМинистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 28. 01. 2020. годинеАдреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. БеоградTелефон: 011/311-76-37Факс: 011/260-34-73е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs Основа газдовања...

Програм газдовања шумама сопственика – физичких лица за територију града Сремска Митровица и општина: Шид, Беочин, Ириг, Рума, Пећинци, Стара Пазова, Инђија и Сремски Карловци, 2016-2025

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕМинистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 23. 01. 2020. годинеАдреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. БеоградTелефон: 011/311-76-37Факс: 011/260-34-73е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs Програм газдовања...

Програм газдовања шумама сопственика – физичких лица за територије градова Сомбор и Суботица и општина: Апатин, Оџаци, Кула, Мали Иђош, Бачка Топола, Кањижа, Сента и Ада, 2016-2025

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕМинистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 23. 01. 2020. годинеАдреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. БеоградTелефон: 011/311-76-37Факс: 011/260-34-73е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs Програм газдовања...

Програм газдовања шумама сопственика – физичких лица за територије градова Зрењанин и Панчево и општина: Нови Кнежевац, Чока, Кикинда, Нови Бечеј, Нова Црња, Житиште, Сечањ, Пландиште, Алибунар, Ковачица, Опово, Ковин, Бела Црква и Вршац, 2016-2025

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕМинистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 23. 01. 2020. годинеАдреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. БеоградTелефон: 011/311-76-37Факс: 011/260-34-73е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs Програм газдовања...

Основу газдовања шумама за: ГЈ „Сенајске баре I- Крстац” – ШГ,,Сремска Митровица”, Сремска Митровица

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕМинистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 08. 01. 2020. годинеАдреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. БеоградTелефон: 011/311-76-37Факс: 011/260-34-73е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs Основу газдовања...