Основa газдовања шумама за: ГЈ „Вољавча-Благовештење” – Црквене шуме Епархије шумадијске д.о.о., Крагујевац

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕМинистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 28. 06. 2019. годинеАдреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. БеоградTелефон: 011/311-76-37Факс: 011/260-34-73е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs Преузимање: ГЈ...

Основе газдовања шумама за: ГЈ „Гранична шума”– ШГ,,Врање”, Врање; ГЈ „Марков камен-Мечији врх” – ШГ,,Тимочке шуме”, Боњевац; ГЈ „Црни врх Купиново– ШГ,,Тимочке шуме”, Бољевац; ГЈ „Дели Јован I”– ШГ,,Тимочке шуме”, Бољевац и ГЈ „Дели Јован II”– ШГ,,Тимочке шуме”, Бољевац

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕМинистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 26. 06. 2019. годинеАдреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. БеоградTелефон: 011/311-76-37Факс: 011/260-34-73е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs Преузимање: ГЈ...

Основе газдовања шумама за: ГЈ „Jадарево-Црвена гора”– ШГ,,Голија”, Ивањица; ГЈ „Кољешница” – ШГ,,Голија”, Ивањица и ГЈ „Сврљишко –Гулијанске планине”– ШГ,,Ниш”, Ниш

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕМинистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 26. 06. 2019. годинеАдреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. БеоградTелефон: 011/311-76-37Факс: 011/260-34-73е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs Преузимање: ГЈ...

Основе газдовања шумама за: ГЈ „Ртањ”– ШГ,,Ниш”, Ниш; ГЈ „Гокчаница” – ШГ,,Столови”, Краљево и ГЈ „Ранковица”– ШГ,,Топлица”, Куршумлија

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕМинистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 26. 06. 2019. годинеАдреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. БеоградTелефон: 011/311-76-37Факс: 011/260-34-73е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs Преузимање: ГЈ...

Основе газдовања шумама за: ГЈ „Мали Јастребац”– ШГ,,Топлица”, Куршумлија; ГЈ „Луковске шуме” – ШГ,,Топлица”, Куршумлија; ГЈ „Бродица I”– ШГ,,Северни Кучај”, Кучево и ГЈ „Бродица II”– ШГ,,Северни Кучај”, Кучево

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕМинистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 26. 06. 2019. годинеАдреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. БеоградTелефон: 011/311-76-37Факс: 011/260-34-73е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs Преузимање: ГЈ...