grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 26. 06. 2019. године
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Основе газдовања шумама за: ГЈ „Гранична шума”– ШГ,,Врање”, Врање; ГЈ „Марков камен-Мечији врх” – ШГ,,Тимочке шуме”, Боњевац; ГЈ „Црни врх Купиново– ШГ,,Тимочке шуме”, Бољевац; ГЈ „Дели Јован I”– ШГ,,Тимочке шуме”, Бољевац и ГЈ „Дели Јован II”– ШГ,,Тимочке шуме”, Бољевац