grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 26. 06. 2019. године
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Основе газдовања шумама за: ГЈ „Мали Јастребац”– ШГ,,Топлица”, Куршумлија; ГЈ „Луковске шуме” – ШГ,,Топлица”, Куршумлија; ГЈ „Бродица I”– ШГ,,Северни Кучај”, Кучево и ГЈ „Бродица II”– ШГ,,Северни Кучај”, Кучево