grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 26. 06. 2019. године
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Основе газдовања шумама за: ГЈ „Ртањ”– ШГ,,Ниш”, Ниш; ГЈ „Гокчаница” – ШГ,,Столови”, Краљево и ГЈ „Ранковица”– ШГ,,Топлица”, Куршумлија