Основу газдовања шумама за: ГЈ ,,Подгорина-Висˮ, ШГ ,,Борањаˮ, Лозница

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 16. 01. 2017. године 11070 Н. Београд Tелефон: 011/311-76-37 Факс: 011/260-34-73 е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs Преузимање: Основу газдовања шумама за: ГЈ...

Инструкција корисницима ловишта о спровођењу мера за заштиту дивљачи угрожених неповољним временским приликама на територији Републике Србије

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 09. 01. 2017. године 11070 Н. Београд Tелефон: 011/311-76-37 Факс: 011/260-34-73 е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs Преузимање: Инструкција корисницима ловишта...

Обавештење о јавној расправи основе газдовања шумама “Рашковица-Смогвица” и “Винична-Жеравинац-Пук”

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 05. 01. 2017. године 11070 Н. Београд Tелефон: 011/311-76-37 Факс: 011/260-34-73 е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs Преузимање: Рашковица-Смогвица...

Обавештење за произвођаче шумског и украсног репродуктивног материјала

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 05. 01. 2017. године 11070 Н. Београд Tелефон: 011/311-76-37 Факс: 011/260-34-73 е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs ОБАВЕШТАВАМО Све произвођаче и власнике...