grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Датум: 05. 01. 2017. године
11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Обавештење за произвођаче шумског и украсног репродуктивног материјала

ОБАВЕШТАВАМО

Све произвођаче и власнике шумских расадника и расадника украсног дрвећа и жбуња да је од 01.01.2017. године промењен позив на број рачуна за уплату накнаде трошкова поступка за контролу производње и фитосанитарни преглед расадника шумског и украсног дрвећа и жбуња.

Од 1.1.2017. године накнада трошкова поступка се уплаћује на рачун број 840-30973845-34 модел 97, позив на број 20148440200420742321.

Истовремено обавештавамо и произвођаче који нису измирили своје обавезе за 2016. годину да накнаду трошкова поступка уплате на исти рачун и позив на број који је горе наведен, с тим да нагласе да се уплата односи на 2016.годину.