grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Датум: 09. 01. 2017. године
11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Инструкција корисницима ловишта о спровођењу мера за заштиту дивљачи угрожених неповољним временским приликама на територији Републике Србије