Основе газдовања шумама за ГЈ „Вучја – Јасике“

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 28. 12. 2016. године 11070 Н. Београд Tелефони: 011/301-53-21; 311-76-37 Факс: 011/260-34-73 е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs Преузимање: Основе газдовања...

Одлука о висини трошкова поступака и такси

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 26. 12. 2016. године Број: 401-00- 4679/2016-10 11070 Н. Београд Tелефони: 011/301-53-21; 311-76-37 Факс: 011/260-34-73 е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs...

Основе газдовања за поседе Фрушкогорских манастира: Велика Ремета и Крушедол, Гргетег, Старо Хопово, Ново Хопово, Раваница, Јазак, Бешеново

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 22. 12. 2016. године 11070 Н. Београд Tелефони: 011/301-53-21; 311-76-37 Факс: 011/260-34-73 е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs Документација: ГЈ Шуме српског...

Обавештење произвођачима шумског семена у Србији

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 03. 11. 2016. године 11070 Н. Београд Tелефони: 011/301-53-21; 311-76-37 Факс: 011/260-34-73 е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs Поштовани, Обавештавамо вас да...

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству пољопривреде и заштите животне средине – Управа за шуме

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 14. 12. 2016. године 11070 Н. Београд Tелефони: 011/301-53-21; 311-76-37 Факс: 011/260-34-73 е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И...