grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Датум: 03. 11. 2016. године
11070 Н. Београд
Tелефони: 011/301-53-21; 311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Обавештење произвођачима шумског семена у Србији

Поштовани,

Обавештавамо вас да је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за шуме, на основу анализе порекла шумског семена које се користи за производњу шумских садница, утврдила изузетно висок проценат садница намењених пошумљавању, које се производе од семена сакупљеног у парковима, насељима, и сл.

Такође, прелиминарна истраживања у овој години су показала да се за поједине врсте шумског дрвећа чак 70% садница производи од парковских врста, те се поставља питање квалитета, пријема, адаптираности садница на терену након пошумљавања и опстанка нових шума у екстремним условима (мраз, суша, ерозија тла, загађење ваздуха, итд.).

Имајући у виду повећану потребу за производњом шумског садног материјала као последицу интензивирања радова на газдовању шумама с једне старне, и учестале природне непогоде с друге стране, као и присутан слабији квалитет и пријем садница које се користе за пошумљавање, Управа за шуме, као и научно истраживачке институције које врше контролу производње семена, у претходном периоду су указивали на проблем структуре семена у производњи и потребу да се семе произведе у шумском комлексу.

С тим у вези, обавештавамо вас да је у току ревизија Регистра региона провенијенције и признатог полазног материјала за производњу селекционисаног, квалификованог, тестираног и репродуктивног материјала познатог порекла – у даљем тексту: Регистар, и то објеката за производњу селекционисаног и семена познатог порекла.

Од 1. јануара 2017. године из Регистра ће се брисати појединачна стабла и групе стабала које се налазе изван шуме, осим за врсте из рода Juglans nigra, а нови објекти моћи ће само изузетно да се упишу у Регистар, у појединачним случајевима које ће процењивати Комисија за сорте овог министарства.

О наведеном вас обавештавамо ради благовремене припреме и кандидовања нових објеката за производњу семена, како селекционисаног, тако и познатог порекла. Врсте које се јављају у састојинама (храст, буква, бор, смрча, јела и др) се неће регистровати као појединачна стабла, већ искључиво као састојине или делови састојине, а за врсте које не граде састојине могу се регистровати појединачна стабла, али само у шуми.

В. Д. ДИРЕКТОРА

Саша Стаматовић,