КОНКУРС за расподелу средстава Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије у ловној 2016/2017. години

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 19. 09. 2016. године 11070 Н. Београд Tелефони: 011/301-53-21; 311-76-37 Факс: 011/260-34-73 е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs Конлурс за расподелу средстава...