Конкурс за доделу средстава по годишњем програму коришћења средстава буџетског фонда за шуме Републике србије за 2016. годину

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 28. 10. 2016. године 11070 Н. Београд Tелефони: 011/301-53-21; 311-76-37 Факс: 011/260-34-73 е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs Документација: III Конкурс за...