Oдговори на питања заинтересованог лица у поступку јавне набавке мале вредности број 404-02-1172016-10

Република Србија Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за шуме Број: 404-02-117/2016-10 Датум: 20. 04. 2016. године Београд Јавна набавка мале вредности бр. 404-02-117/2016-10 Документација: Појашњења – одговори на питања заинтересованог...

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку рачунарске опреме број: 404-02-117/2016-10

Република Србија Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за шуме Број: 404-02-117/2016-10 Датум: 20. 04. 2016. године Београд Јавна набавка мале вредности бр. 404-02-117/2016-10 Документација: Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јавну...

Измена конкурсне документације за јавну набaвку рачунарске опреме број: 404-02-117/2016-10

Република Србија Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за шуме Број: 404-02-117/2016-10 Датум: 20. 04. 2016. године Београд Јавна набавка мале вредности бр. 404-02-117/2016-10 Документација: Допис измена конкурсне...

Позив за достављање понуде за јавну набавку добара: рачунарске опреме ЈН 404-02-117/2016-10

Република Србија Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Управа за шуме Број: ЈН 404-02-117/2016-10 14. 04. 2016. године Београд Јавна набавка бр. ЈН 404-02-117/2016-10 (интерни број: 1.2.2.) Документација: Позив за достављање понуде за јавну набавку...

Обавештење о поступку добијања ловне карте и захтев за преузимање ловне карте

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ УПРАВА ЗА ШУМЕ Омладинских Бригада 1 11070 Београд 011/301-53-21; 011/311-76-37; office.sume@minpolj.gov.rs Документација: Obavestenje za l.K. za lovnu 2015-2016 Zahtev_za_preuzimanje_l.k._2015-2016...