grb srbije

Република Србија
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Управа за шуме
Број: 404-02-117/2016-10
Датум: 20. 04. 2016. године
Београд

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку рачунарске опреме број: 404-02-117/2016-10