Конкурс за доделу средстава по годишњем програму коришћења средстава буџетског фонда за шуме републике Србије за 2016. годину

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Управа за шуме 01.04.2016. године Београд   Документација: KONKURS За доделу средстава по годишњем програму коришћења средстава буџетског фонда за шуме републике србије за 2016....

Одлука о додели уговора за јавну набавку 404-02-91/2016-10

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Управа за шуме Број: 404-02-91/2016-10 28.03.2016. године Б е о г р а д Јавна набавка мале вредности бр. ЈН 404-02-91/2016-10 (интерни број: 1.2.6.) Документација: Одлука о додели уговора ПОДАЦИ 2016...