grb srbije

Република Србија
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
УПРАВА ЗА ШУМЕ
Датум: 20. 07. 2016. године
11070 Н. Београд
T: 011/301-53-21; 311-76-37
F: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Обавештење о поступку добијања ловне карте и захтев за преузимање ловне карте