grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 13. 09. 2018. године
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Основа газдовања шумама за: ГЈ „Барбушина” – ШГ,,Јужни Кучај”, Деспотовац; ГЈ,,Батотске планине”-ШГ,,Расина”, Крушевац; ГЈ,,Пролом”-ШГ,,Топлица”, Куршумлија ; ГЈ,,Слепи Јелак”- ШГ,,Топлица”, Куршумлија