Јавна расправа основе газдовања шумама за гј “Поповица -Мајдан-Змајевац”

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 20. 02. 2017. године Јавна расправа основе газдовања шумама за гј “Поповица -Мајдан-Змајевац” 11070 Н. Београд Tелефон: 011/311-76-37 Факс:...

Основе газдовања шумама за гј. “Чортановачка шума – Хопово – Велика Ремета – 3802”, ЈПНП Фрушка Гора

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 14. 02. 2016. године Основе газдовања шумама за гј. “Чортановачка шума – Хопово – Велика Ремета – 3802”, ЈПНП Фрушка Гора0 11070 Н. Београд Tелефон:...

Oснове газдовања шумама за Фрушкогорске манастире 2

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 10. 02. 2017. године Основе газдовања шумама за Фрушкогорске манастире 2 11070 Н. Београд Tелефон: 011/311-76-37 Факс: 011/260-34-73 е-пошта:...

Основа газдовања шумама за јавну расправу – гј “Провалије” ЛУ Врбас

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 07. 02. 2016. године Основа газдовања шумама за јавну расправу – гј “Провалије” ЛУ Врбас 11070 Н. Београд Tелефон: 011/311-76-37 Факс:...

Наредба о допуни Наредне о мерама заштите и санације површина оштећених ледоломима и ледоизвалама

Република Србија УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Датум: 06. 02. 2017. године 11070 Н. Београд Tелефон: 011/311-76-37 Факс: 011/260-34-73 е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs На основу члана 45. став 1. Закона о шумама...