grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Датум: 14. 02. 2016. године
Основе газдовања шумама за гј. “Чортановачка шума – Хопово – Велика Ремета – 3802”, ЈПНП Фрушка Гора0
11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Основе газдовања шумама за гј. “Чортановачка шума – Хопово – Велика Ремета – 3802”, ЈПНП Фрушка Гора