grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Датум: 07. 02. 2016. године
Основа газдовања шумама за јавну расправу – гј „Провалије“ ЛУ Врбас
11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Основа газдовања шумама за јавну расправу – гј „Провалије“ ЛУ Врбас