grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 21. 03. 2017. године
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Данас се обележава Дан шума

Широм планете данас се обележава Светски дан шума, са циљем да се јавност подсети на значај шума и утиче на подизање свести о потреби очувања и унапређења шумских екосистема. Тема овогодишњег „Дана шума“ је – шума и енергија.

Још пре двадесетак година коришћење дрвета као енергента сматрало се одразом заосталости. У новије време са нарастајућом  потребом борбе против климатских промена,  а истовремено препознавањем дрвета као карбон-неутралног и обновљивог енергента, коришћење дрвета за енергетске потребе постаје индикатор развијености једне нације.

Наше Министарство је следећи политику Владе Републике Србије, узело значајно учешће у кампањи промоције коришћења дрвне биомасе у енергетске сврхе.

Препознајући незадовољајући квалитет и структуру наших шума, као велики потенцијал РС је преузела свој део одговорности да газдовањем унапреди стање наших шума и истовремено екосистемску и привредну улогу наших шума.

Томе у прилог говори и велики број међународних и домаћих пројеката покренутих у области шумарства са циљем унапређења стања шума као и субвенције у инфраструктурна улагања Владе РС у шуме.

На основу Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије у 2017. години коју је донела Влада у фебруару  баш данас, 21. 03. 2017. године на Дан шума, који је установљен 1971. године, завршава се конкурс за доделу средства Фонда за шума.

Укупно за субвенционисање је опредељено 750.000.000 динара, што је за око 300 милиона више него у претходном периоду и то за:

  • градњу и реконструкцију шумских путева и изградњу мостова, укупно опредељено 490 милиона дин,
  • затим садња, укључујући санацију оштећених шума – 119 милиона
  • нега шума 30 милиона,
  • производња шумског садног материјала 21 милион
  • заштита шума 19 милиона и др.

Највеће повећање је планирано за улагање у капиталне инвестиције – шумску инфраструктуру што представља системску меру  којом се унапређује доступност шума а самим тим и услови за унапређење гајења, заштиту и одрживо коришћење шума и расположивост биомасе која је тема овогодишњег дана шума. Овим мерама се осим унапређења шума стварају и услови за нова радна места и то баш у сеоским подручјима у којима је то и најпотребније.

Стање шума једне нације је слика у огледалу историјског, културног и економског и стања нације зато ћемо све урадити да унапредимо стање наших шума и нашим потомцима оставимо боље шуме.

Свим грађанима, а посебно шумарима желимo срећан Дан шума!