grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 11.03.2024. године
Адреса: Омладинских Бригада 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Правилник о основи газдовања шумама, извођачком пројекту газдовања шумама, евидентирању извршених радова и шумској хроници

 

Правилник о основи газдовања шумама, извођачком пројекту газдовања шумама, евидентирању извршених радова и шумској хроници објављен је у Службеном гласнику РС бр. 18/24 од 08.03.2024. године. Овај Правилник у сектор шумарства Србије уводи новине попут:

  • Концепт природи блиског газдовања шумама, као један од главних концепата у газдовању шумама у Европи је по први пут уведен кроз нормативне акте у сектор шумарства Србије;
  • Уведен је појам Газдинских типова који са становишта шумарске политике представљају важан инстумент спровођења концепта природи блиског газдовања, прилагођавања и доприноса сектора шумарства адаптацијама и ублажавању климатских променама на оперативни ниво
  • Развијен је сет упутстава која су саставни део Правилника и која представљају основни инструмент за операционализацију концепта природи блиског газдовања у праксу газдовања шумама. Коришћењем ових Упутстава планирање газдовања шумама у Србији добија на већој флексибилности,
  • Систем планирања газдовања шумама ће применом овог правилника постати адаптивнији на промене које се дешавају у природи;
  • Увођење нових технологија у процес планирања газдовања шумама допринеће бољој имплементацији концепта природи блиског газдовања шумама у сектор шумарства;
  • Дефинисана је садржина извођачког пројекта газдовања шумама, начин и поступак његовог доношења и израде, начин вођења евиденције извршених радова и садржај шумске хронике.

Применом овог Правилника унапредиће се и дигитализација сектора шумарства кроз коришћење Јединственог информационог система у шумарству, и његов даљи развој.

 

Правилник