grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 14.10.2022. године
Адреса: Омладинских Бригада 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Конкурс за финансирање радова на пошумљавању, градњи и реконструкцији шумских путева у јесен 2022. године

Документа:

Документ 1
Документ 2