grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 15. 07. 2019. године
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Конкурс за расподелу средстава Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије у 2019. години

Tекст огласа објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 50 од 12. јула 2019. Пријаве на конкурс достављају се закључно са 02. августом 2019. године