grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 30.05.2022. године
Адреса: Омладинских Бригада 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Одлука о уговарању пројеката едукације, развојно-истраживачких и осталих пројеката од општег интереса за шумарство РС у 2022. години

Преузимање:

Одлука