grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 29. 08. 2019. године
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

КОНКУРС БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ ЗА ЈЕСЕЊЕ ПОШУМЉАВАЊЕ

Конкурс је отворен до 17. септембра 2019. године.