grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 17.07.2023. године
Адреса: Омладинских Бригада 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Уредба о измени Уредбе о утврђивању годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење шумарства у 2023. години

Преузимање:

Уредба