grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 25. 03. 2019. године
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Апел: Сачувајмо наше шуме заједно

Нагла појава високих температура, као и интензивно обављање пољопривредних радова, веома погодују настанку шумских пожара, а према сттистичким показатељима у 98 одсто случајева њихов узрок је људски фактор, односно непажња, немар или намерно паљење.

 Обзиром, да се налазимо у критичном периоду за настанак шумских пожара, у намери да се предупреди настанак истих, као и у циљу превентивне заштите шума, Управа за шуме апелује да се не врши паљење ватре при извођењу пољопривредних радова, односно спаљивање траве, ниског растиња и смећа на отвореном простору.

Такође, подсећамо кориснике и сопственике шума, да су у складу са одредбама члана 46. Закона о шумама дужни да обезбеде функционисање и одржавање противпожарне инфраструктуре (противпожарних пруга, осматрачница, водозахвата и др.).

Апелујемо и на грађане, да се при одласку у природу одговорно понашају, односно да не пале ватру на отвореном простору у природи уколико та места нису за то предвиђена (видно обележена) и обезбеђена, као и да уколико уоче ватру-пожар одмах обавесте МУП Републике Србије-Сектор за ванредне ситуације (телефон број 193), односно најближу шумску управу.

Напомињемо да је одредбама члана 47.  Закона о шумама забрањено паљење отворене ватре у шуми и на земљишту у непосредној близини шуме, на удаљености мањој од 200 метара од руба шуме, изузев на месту које је само за ту намену одређено, уређено и видно обележено. Такође, одредбом члана 22. став 1. тачка 8. Закона о дивљачи и ловству забрањено је паљење корова, стрњика, трстика, траве и другог растиња у ловишту.

Имајући у виду наведено, Управа за шуме ће преко републичке шумарске и ловне инспекције у наредном периоду вршити појачану контролу наведених одредби.